Camilla Decleer

Camilla Decleer

Camilla Decleer

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de groene lokale politiek in Brasschaateerst als OCMW-raadslid,dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 jaar als eerste groene schepen in BrasschaatZe heeft zich steeds meerdan honderd procent ingezet onder het motto: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam van politiek enhet gebrek aan vrouwen in de politiek, is door er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen

Ze werkt aaneen sociaal en groen Brasschaat waarin solidariteitpluralismedemocratienatuurduurzame ontwikkelingbehoud van open ruimte en een gezonder leefmilieuveilige fietsmobiliteit en comfortabel openbaar vervoer een belangrijke plaatsinnemenDaarnaast was ze 40 jaar als verpleegkundige aan het werkeerst in het Stuivenbergziekenhuis en dan alshoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum van het Zorgbedrijf AntwerpenSinds 1 maart 2015 is ze metpensioenZe is getrouwd, moeder van vier kinderen en trotse grootmoeder van 4 kleinkinderen.

 

Camilla Decleer

Voorzitter

Camilla Decleer zette in 1995 haar eerste stappen in de groene lokale politiek in Brasschaateerst als OCMW-raadslid,dan als gemeenteraadslid en in 2001 voor 6 jaar als eerste groene schepen in BrasschaatZe heeft zich steeds meerdan honderd procent ingezet onder het motto: de enige manier om je af te zetten tegen de slechte naam van politiek enhet gebrek aan vrouwen in de politiek, is door er zelf als vrouw actief en constructief aan deel te nemen

Ze werkt aaneen sociaal en groen Brasschaat waarin solidariteitpluralismedemocratienatuurduurzame ontwikkelingbehoud van open ruimte en een gezonder leefmilieuveilige fietsmobiliteit en comfortabel openbaar vervoer een belangrijke plaatsinnemenDaarnaast was ze 40 jaar als verpleegkundige aan het werkeerst in het Stuivenbergziekenhuis en dan alshoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum van het Zorgbedrijf AntwerpenSinds 1 maart 2015 is ze metpensioenZe is getrouwd, moeder van vier kinderen en trotse grootmoeder van 4 kleinkinderen.